Menu

Sep 2021

Vrije media in het gelijk gesteld door de Raad voor de Journalistiek

Raadvoor dejournalistiek
Gesprek met Pointer en De Groene Amsterdammer blijkt onmogelijk

Alweer enige tijd geleden, te weten 12 juli jongstleden, heeft de Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat De Groene Amsterdammer en het KRO-NCRV programma Pointer onterecht hebben beweerd dat Café Weltschmerz(CWS), Gezond Verstand en journalist Karel Beckman deel uitmaken van het netwerk van de Amerikaanse John Birch Society. Uit de berichtgeving en op later moment is er geen enkel bewijs van dit netwerk gebleken. Volgens de Raad stond het de Groene en Pointer echter “vrij” om CWS, Gezond Verstand en Karel Beckman te betichten van het verspreiden van “desinformatie” en om ze “complotdenkers” te noemen. De reden die de Raad hiervoor aanvoert is dat deze drie partijen informatie hebben verstrekt die “botst met die van het RIVM en het OMT.” Zie de uitspraak van de raad.

Op de uitnodiging van Café Weltschmerz aan de Groene Amsterdammer en KRO-NCRV om het gesprek aan te gaan is vooralsnog niet gereageerd.

In onderstaande uitzending praat interviewer Karel Beckman met emeritus-hoogleraar Communicatiewetenschappen Cees Hamelink over de implicaties van de uitspraak van de Raad. Hamelink betreurt het dat de Raad zich niet krachtiger heeft uitgesproken in deze zaak. De Raad vond het namelijk wel geoorloofd dat De Groene en Pointer in hun publicaties Café Weltschmerz beschuldigden van het verspreiden van “desinformatie”. Daarbij werd “desinformatie” door de advocaat van De Groene en KRO-NCRV gedefinieerd als “informatie die botst met die van RIVM en overheid”. De Raad zei weliswaar niet dat de kwalificatie “desinformatie” gerechtvaardigd was, maar vond wel dat hij mag worden gebezigd in het publieke debat, omdat daar nu eenmaal een grote mate van vrijheid van meningsuiting geldt. Voor Hamelink is dit een gemiste kans. In het huidige gepolariseerde klimaat, zou de Raad volgens hem duidelijk hebben moeten maken dat informatie die “in strijd is met die van RIVM en overheid” niet gelijk staat aan “desinformatie”. De term desinformatie, legt hij uit, is ooit bedacht door de Russische veiligheidsdienst KGB om critici van de overheid het zwijgen op te leggen. Hamelink vindt het kwalijk dat deze kwalificatie nu te pas en onpas wordt gebruikt tegen critici van het coronabeleid.
Nieuws
© VVJ - Alle rechten voorbehouden

Everything is going extremely well.
👪
.zZ
?