Menu

Een nieuwe vereniging van journalisten

Vrije journalisten om precies te zijn.

 

Een nieuwe vereniging van journalisten:

VRIJE journalisten om precies te zijn

Met het woord ‘VRIJE’ geven wij als leden van de Verenigde Vrije Journalisten aan waarom deze vereniging in onze ogen opgericht diende te worden. Wij merken als vrije journalisten namelijk te vaak dat een groot deel van de huidige journalistiek, uitgevoerd voor grote commerciële bedrijven, niet meer journalistiek neutraal wordt bedreven. Te vaak zien wij journalistieke berichtgeving over bepaalde onderwerpen, de zaak slechts van één kant benaderen en behandelen, waarmee een scheef beeld wordt gepresenteerd.

Zelfs grote onafhankelijk geachte organisaties, zoals het NOS-journaal, vallen ten prooi aan deze ‘gekleurde’ journalistieke berichtgeving. Volgens ons komt dat niet, omdat de aldaar werkende journalisten incapabel zouden zijn neutraal en eerlijk te werk te gaan. Naar onze mening is de oorzaak hiervan dat een groot deel van de huidige journalistiek aan handen en voeten gebonden is en dus principieel niet meer 'vrij' is.

Dit wordt veroorzaakt doordat werkgevers beleid willen uitvoeren dat het belang van hun bedrijf dient. Een beleid dat steeds vaker haaks staat op datgene, wat in de journalistiek neutraal verslagen dient te worden. Een bedrijf dat nieuwsmedia commercieel exploiteert, heeft immers ook haar commerciële belangen. Belangen die geschaad (zouden) kunnen worden door de manier waarop de berichtgeving gepresenteerd wordt.

Een journalist (m/v) is een gewoon mens van vlees en bloed en heeft dus ook zijn menselijke rol in de maatschappij. Dat betekent vaak dat hij gezin, huis en hypotheek heeft en daarvoor een inkomen moet genereren. Door als werknemer bij een dergelijk mediabedrijf ‘loon naar werken’ te ontvangen, geeft deze feitelijk en fundamenteel zijn absolute journalistieke onafhankelijkheid voor een deel op. Daarmee wordt die volledige journalistieke vrijheid dan ook fundamenteel geweld aangedaan. Dit alles overeenkomstig het gezegde: ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’.

Wie zijn dan wél VRIJE journalisten? Wij als leden van de nieuwe Vereniging van Vrije Journalisten hebben geen enkele binding met een werkgever en zijn niet afhankelijk van wat onze journalistieke berichtgeving financieel oplevert. Daarentegen voelen we de noodzaak de onderbelichte kanten van bepaalde actuele zaken en dieper liggende oorzaken en onderwerpen, wél te belichten. Er ontstaat daardoor vaak een totaal ander beeld over een onderwerp, dan het beeld dat via de officiële kanalen naar buiten wordt gebracht.

Wordt de eenzijdige berichtgeving door deze kanalen dan met opzet zo gepresenteerd? Dat is een uiterst actueel vraagstuk, zo merken wij. Als de politiek in staat is neutraal geachte nieuwskanalen in te zetten voor het bereiken van hun doelen, is er principieel geen sprake meer van het dienen van het belang van de bevolking. We spreken dan feitelijk over een gemaskerde propaganda.

Wij zijn als VRIJE journalisten niet afhankelijk van een inkomen via onze nieuwskanalen. Naast het dagelijkse werk dat we verrichten om een inkomen te genereren, werkt het allergrootste deel van onze aangesloten journalisten onbezoldigd en op vrijwillige basis aan onpartijdige en volledige nieuwsgaring en dito berichtgeving. Het verenigen van deze journalisten onderling is dan ook een logisch gevolg van het uitgroeien van de vrije journalistiek.

Ook lid worden?

Alle journalisten die zich een vrije journalist voelen, kunnen lid worden van de VVJ. Een lidmaatschap geldt per jaar en kost € 96,- wat neerkomt op € 8,- per maand. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de VVJ, ontvangen indien gewenst een perskaart van de VVJ en kunnen gebruik maken van het ledengedeelte van deze website. De statuten kun je hier inzien.

© VVJ - Alle rechten voorbehouden

Everything is going extremely well.
👪
.zZ
?