Menu

10 Jun

NRC praat mee over AI maar zwijgt over aanwezigheid op de Bilderbergconferentie in Madrid

AI en journalisten kopiëren

De Belgische NRC-baas Thomas Leysen en zijn NRC-journalisten Tom-Jan Meeus en Caroline de Gruyter namen deel aan de Bilderbergconferentie van 30 mei tot 2 juni in Madrid waar onder meer Artificiële Intelligentie (AI) op de agenda stond. Hierover schreven zij nog niets in het dagblad NRC terwijl NRC vroeger wel de Bilderberg conferentie versloeg.

Ook Koning Willem-Alexander en Mark Rutte waren present bij dit jaarlijkse event. Voor Mark Rutte was dit een privéaangelegenheid, zo is bevestigd door de voorlichter Stephan Schrofer. Op de agenda stonden interessante discussiethema’s zoals Oekraïne, Klimaat, Europese Economie, oorlogsvoering in de toekomst en AI.

Van de mainstream media waren geen Nederlandse journalisten aanwezig die verslag deden, hoewel ze dus wel deelnamen. Maar ook van alternatieve Nederlandse journalisten was de vertegenwoordiging dun. Jolanda Vlaskamp en Pieter Parlevliet waren er wel. Jolanda Vlaskamp is bekend van haar onderzoek naar de ambassadeurs van de Agenda2030 doelen. Zij wezen erop dat de deelnemende journalisten zich wel aan de Chatham House Rules (o.a. geen bronnen noemen) hielden en niet aan de code van Bordeaux (o.a. eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid).

Vooraanstaande buitenlandse journalisten waren ook uitgenodigd als deelnemer. Onder meer Bret Stephans van de New York Times en Zanny Minton Beddoes van The Economist waren erbij. Minton Beddoes is zelfs lid van Steering Committee sinds 2015. Daarnaast was ook Karel Verhoeven van de Belgische krant De Standaard uitgenodigd.

Naast de vertegenwoordigers van de media waren bij de afgelopen Bilderbergconferentie ook big tech bazen aanwezig om van gedachten te wisselen. Demis Hassabis, de CEO van Google DeepMind, Mustafa Suleyman, de CEO van Microsoft AI, Palmer Luckey, oprichter van Anduril Industries en Arthur Mensch, de CEO van Mistral AI en Eric Schmidt, ex CEO van van Google. In een artikel van 6 juni jl. maakt Front Nieuws zich zorgen over het feit dat Bilderberg deze mensen uitnodigt: “ze halen de CEO’s van de grootste AI-bedrijven binnen en geven ze opdrachten.” Volgens Front Nieuws was ook Alex Karp van Palantir Technologies uitgenodigd. “Een van de producten van het bedrijf is Palantir Gotham, een product dat AI gebruikt voor het dystopische concept van “predictive policing”. Hiermee kunnen toekomstige misdaden voorspeld worden en mogelijk ook voorkomen.

Ook de Europese Commissie heeft veel interesse in het onderwerp AI. De commissie nam op 21 mei jl. een AI wet aan. De Europese AI wet moet de excessen van AI binnen de perken houden. Tegelijkertijd zijn er zorgen over misbruik van AI door de EU zelf. Het is goed voorstelbaar dat de inmiddels al veel gedeelde voorstel van Ursula von der Leyen over prebunking van desinformatie AI goed van pas zal komen. Ze sprak zich hierover uit op het Kopenhagen Democratie Congres van 14 mei 2024. In een gesprek bij De Nieuwe Wereld maakt Jelle van Baardewijk, lector bedrijfsethiek, zich zorgen hierover: “Dit is de weg waarin Europa ons aan banden gaat leggen waar het om interpretatievrijheid gaat. Dus zelf denken wordt moeilijker hiermee.”

Juist het onderwerp AI is iets waar journalisten verslag van zouden moeten doen en zeker als de mensen die de controle hebben over deze technologie samen met invloedrijke journalisten aanwezig zijn. Het kan hun werk en de perceptie van het lezerspubliek enorm beïnvloeden, zoals nu al gebeurt met behulp van Algoritmen op social media.

Een bredere beschouwing dan het onderwerp AI alleen: dat journalisten eens naar een conferentie gaan die ze niet verslaan, moet natuurlijk kunnen. Maar dat journalisten naar een politiek en zakelijk ingestoken meerdaagse meeting gaan met hun baas die tevens lid is van de door David Rockefeller in 1973 opgerichte discussiegroep Trilaterale Commissie én daar samen hardgrondig over zwijgen, is iets waar we niet aan gewend mogen raken. Zeker als een onderwerp als AI besproken wordt dat hun werk rechtstreeks beïnvloed. In plaats van het nieuws verslaan, het nieuws verzwijgen is toch wel de omgekeerde wereld.van: https://www.frontnieuws.com/bilderberg-2024-of-hoe-de-elite-de-politiek-technologie-grote-farmaceutische-bedrijven-en-de-media-ondermijnt/
Joris Baas

Nieuws
© VVJ - Alle rechten voorbehouden

Everything is going extremely well.
👪
.zZ
?