Menu

Nov 2021

Verening Vrije Journalisten spreekt haar zorg uit voor geweld tegen journalisten

brief Politie
VVJ vraagt om dialoog met politie

Vanuit de Vereniging Vrije Journalisten maken we ons zorgen over de rol van de politie tijdens demonstraties. Dat de taak voor de politie, gezien de maatschappelijke onrust, steeds moeilijker wordt, is ons duidelijk. Juist in benarde tijden en situaties draagt de politie een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen de verantwoordelijkheid de door de overheid uitgevaardigde regels en wetten te handhaven, maar ook daarbij de rechten van alle burgers te respecteren. Het recht op protest en het recht om hier verslag van te doen, zijn een fundament van de rechtsstaat.

Midddels bijgevoegde brief nodigen we de politie uit om in overleg te gaan met ons. Om te kijken of we een gezamenlijk protocol kunnen opstellen dat bijdraagt aan de veiligheid van journalisten. We sturen deze brief ook naar onze collega’s van de Nederlandse Vereniging van Journalisten die we willen uitnodigen om hierin samen met ons op te trekken.






Nieuws




© VVJ - Alle rechten voorbehouden

Everything is going extremely well.
👪
.zZ
?