Menu

15 Apr

De nieuwe media onthullen de machtsstructuren tijdens de coronacrisis

klapstoeltjes eu macht coronatijd

Bij het lezen over de analyse over de aanpak van de coronacrisis van Cees van den Bos, wob-analist over de coronatijd, valt vanuit de journalistiek op wat er niet staat, namelijk hoezeer de conventionele media het hebben laten afweten. Vier jaar na het begin van de covidcrisis komt de organisatie hiervan pas echt in beeld. Niet dankzij de conventionele media, maar ondanks de conventionele media. Maarten Keulemans van de Volkskrant noemt Cees van den Bos op 7 april jl. op X een 'Wob-theebladlezer'. en een “gepensioneerde rijkaard die verhaaltjes fantaseert rondom wat hij leest in WOO-stukken.

De baas van Keulemans, Pieter Klok stelde op 19 maart 2020 op NPO1 Radio aan het begin van de coronacrisis op de vraag van Ghislaine Plag wat we moesten met tegengestelde meningen van experts over corona: “Ik denk dat het verstandig is om als land om één lijn te trekken, en die lijn te steunen. We weten allemaal dat we heel veel niet weten. Op elke lijn die je kiest valt heel veel op af te dingen. Dus dat is gewoon een feit, dat weten we. Maar moet je dan op dat afdingen uitvergroten of zorgen dat we bij elkaar blijven en die ene lijn steunen.

Hij heeft dat later wel genuanceerd, maar het punt is natuurlijk dat nu blijkt dat het Duitse RIVM juist de gegevens aanleverde die geschikt waren voor de lijn die de Duitse overheid al had bepaald onafhankelijk van de wetenschappelijke data en inzichten. Nu komt uit de stukken van Cees van den Bos het inzicht dat ook de Duitse overheid op hun beurt weer werd aangestuurd.

Duitsland is niet Nederland, het RIVM is niet het Duitse RKI, maar het was in Nederland niet anders, blijkt ook uit de stukken van Cees van den Bos. We hadden al zo’n vermoeden toen Jaap van Dissel van het RIVM en destijds OMT-voorzitter begin augustus 2024 zei dat mondkapjes niet hielpen corona tegen te houden. Hij had daar wetenschappelijke bronnen voor. Twee maanden later draaide hij als een blad aan een boom. Op 2 oktober 2020 bracht de NOS een verklaring daarvoor: ‘Volgens Van Dissel heeft de wijziging in het OMT-advies niets te maken met een veranderde kijk op mondkapjes, maar meer met het gevoel van veiligheid van mensen. "Uiteraard hebben wij als OMT ons ook gerealiseerd dat sommige mensen toch wel liever een mondkapje op hebben. Als iemand zich dan veiliger waant, vinden wij dat prima", zegt hij.’


Ditmaal had hij geen wetenschappelijke onderbouwing maar zei dus eenvoudig weg dat de mensen erom vroegen. Hier lag natuurlijk een taak van de journalistiek. Geen bronnen? Hoezo meneer van Dissel? Het bleek eens te meer dat alles bevraagd moet worden, ook als het van de kant van het RIVM komt. Het is juist dankzij de alternatieve media dat zaken gestaag boven water komen. Onlangs nog in Duitsland op Nationaal niveau dankzij het Duitse magazine Multipolar en nu op Europees niveau dankzij Cees van den Bos, die door De Andere Krant wel serieus genomen wordt. Lees het hele artikel over de Europese gang van zaken van 12 april jl.van: https://deanderekrant.nl/nieuws/europese-commissie-bepaalde-coronabeleid-via-crisismechanisme-2024-04-12

Nieuws
© VVJ - Alle rechten voorbehouden

Everything is going extremely well.
👪
.zZ
?