Menu

Sep 2022

Conferentie Bevrijding van Bedrog groot succes

PatronenVanBevrijding

Zaterdag 10 september vond in Driebergen de conferentie 'Bevrijding van Bedrog' plaats. De tweede editie van de door Stichting 11 September, Gezond Verstand en de VVJ georganiseerde bijeenkomst was opnieuw uitverkocht en een groot succes. De aftrap werd gedaan door de voorzitter van de VVJ, Sander Compagner.

Tijdens de ochtend werd er door verschillende sprekers zoals Karel van Wolferen, Catherine Austin Fitts, Heiko Schöning, Marcel Crok, Jaap Hanekamp en anderen duiding gegeven over de huidige tijd. 'Welke onzichtbare wapens worden er ingezet om de massa te beïnvloeden?' was de vraag die deze sprekers trachtten te beantwoorden.

Na de pauze ging het over parallelle oplossingen die kunnen concurreren in het huidige systeem. Tijdens verschillende panelsessies werd er gesproken over de onderwerpen medische zorg, nieuwe geldsystemen, onderwijsvernieuwing, structurele juridische veranderingen en regionale initiatieven voor en door boeren.

De dag eindigde met thematafels. Gedurende het diner werd er per tafel een thema van de panelsessies besproken door de aanwezigen. De patronen van bevrijding die bij deze tafels naar boven kwamen, zijn daarna plenair gedeeld.

De bijdragen van de dag zijn gefilmd en zullen binnenkort gedeeld worden via https://11september.eu/en/conferentie-bevrijding-van-bedrog-2022/


Nieuws
© VVJ - Alle rechten voorbehouden

Everything is going extremely well.
👪
.zZ
?